Λευτέρης Κουσούλης

Στη ζώνη της σιωπής

Λευτέρης Κουσούλης
Το Βήμα, 23/09/2018

Εχουν εγκατασταθεί στη ζώνη της σιωπής. Οι διανοούμενοι της Αριστεράς. Αφού διήλθαν από τον χώρο της εξουσίας και περιηγήθηκαν στον εσώτερο τόπο της, απήλθαν αποσταμένοι στον χώρο της σιωπής. Αφού δεν μπόρεσαν να επιβάλουν τη σιωπή στα γεγονότα, τώρα μοιάζουν μακάριοι να γεύονται την ηδονή της σιωπής τους.

2018-09-25T06:17:37+00:00Σεπτέμβριος 23rd, 2018|Tags: , |0 Comments