Εύα Στάμου

Ο εχθρός είναι κοινός

Εύα Στάμου
Αthens Voice, 08/07/2018

Ο βασικός λόγος που οι λαϊκιστές πολιτικοί ακούγονται τόσο ελκυστικοί είναι ότι με τη ρητορική τους φροντίζουν να απαλλάξουν τους πολίτες από οποιαδήποτε ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα τους. Για να το επιτύχουν αυτό, οι λαϊκιστές κατασκευάζουν κατ’ αρχάς έναν εχθρό –εσωτερικό ή εξωτερικό- στον […]

2018-07-10T06:44:49+00:00Ιούλιος 8th, 2018|Tags: , |0 Comments