Δημήτρης Μ. Καλαϊτζιδάκης

Tο μέλλον είναι στην παράδοση

Δημήτρης Μ. Καλαϊτζιδάκης
Νέα Σελίδα, 13/07/2018

Αν συμφωνήσουμε στην παραδοχή ότι δεν υπάρχει τίποτα πολυτιμότερο από την υγεία, τότε θα χρειαστεί να δούμε με εντελώς διαφορετική ματιά τα προϊόντα που παράγουμε, προωθούμε και καταναλώνουμε. Σε μια χώρα δε όπως η Ελλάδα, που η οικονομία της παραμένει λίγο έως πολύ συνυφασμένη με τον πρωτογενή […]