Πειραιώς Πολιτεία2017-01-18T17:26:19+00:00

 

     Πειραιάς: πόλος έλξης – τόπος προορισμού
Στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης του Πειραιά

%cf%80%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b1%ce%b9%ce%ac%cf%82-%cf%80%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%ad%ce%bb%ce%be%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%bf%cf%81%ce%b9

 

Μητροπολιτικός Πειραιάς
Η αξιοποίηση των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και Υπ
οδομών του.

http://giorgospantagias.gr/wp-content/uploads/2017/01/Μητροπολιτικός-Πειραιάς-Η-αξιοποίηση-των-Ολυμπιακών-Εγκαταστάσεων-και-Υποδομών-του..pdf

Μητροπολιτικός Πειραιάς Η αξιοποίηση των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και Υποδομών του.