Όμιλος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας

Όμιλος Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας2016-12-01T16:15:44+00:00

 

http://giorgospantagias.gr/wp-content/uploads/2016/11/Υδρυτική-Διακήρυξη-ΟΠΕΚ-Πειραιά.png