Η χαμένη τιμή της πολιτικής και των οραμάτων

Περιοδικό Σοσιαλιστική Θεωρία και Πράξη
Τεύχος Ιουνίου-Ιουλίου 1989

Νέα πολιτικά δεδομένα με πολυσήμαντα μηνύματα έχουν αναδειχθεί τόσο από τις εκλογές του Ιουνίου, όσο και από τις μετεκλογικές εξελίξεις που ακολούθησαν. Τα δεδομένα αυτά στοιχειοθετούν ένα καινούργιο σκηνικό. Διαμορφώνουν νέες αντιστοιχήσεις, ανατρέποντας τις μέχρι τώρα σταθερές του πολιτικού συστήματος. Επανατοποθετούν τις τακτικές και τις […]